Exposició de quadres  Angels Barcala Galls2a3a4a5a6a7a8a9a

 


10a11a12a13a14a15a16a17a18a 


18a18a18a18a18a18a18a Página principal Xavier Torradeflot .